SOUTĚŽ KOBLÍŽEK - Ajetoglass

SOUTĚŽ KOBLÍŽEK

První ročník soutěže s názvem „Společnost přátelská rodině“, kterou uspořádalo občanské sdružení Centrum pro rodinu Koblížek, už má své oceněné. Třetí certifikát si odnesl zástupce Ajeto Restaurant.

Certifikátem s celostátní platností a samolepkou s logem se mohou chlubit hned tři subjekty z Nového Boru. První místo obsadilo Sklářské muzeum Nový Bor, druhé patří společnosti Kultura Nový Bor, s.r.o., a třetí certifikát si odnesl zástupce Ajeto Restaurant. Předání certifikátu proběhlo ve čtvrtek 29. dubna v Centru pro rodinu Koblížek Nový Bor. Součástí profesionálně připraveného vyhlášení byla přednáška vedoucí odboru kultury RNDr. Aleny Forgáčové, prezentace nejúspěšnější litoměřické firmy a divadelní představení Víta Vejražky.

Porota, složená ze zástupců města, CPR Koblížek a DDM Smetanka, vybírala z dvaapadesáti návrhů. Hodnotilo se několik kritérií: podpora dětí a mládeže, bezbariérový přístup, ohleduplnost k životnímu prostředí, vstřícnost k rodině a jiné.

„Program pro rodiny s dětmi a pro dětské kolektivy je v posledních letech jednou z našich priorit, “ uvedla Petra Ajšmanová ředitelka Sklářského muzea, které získalo první cenu.

Radovan Novotný ze společnosti Kultura Nový Bor, s.r.o. vyjádřil svou radost z ocenění a podotkl, že v Novém Boru je spoustu dalších subjektů, které se snaží rozvíjet své aktivity na podporu rodin s dětmi. „Naše společnost vytváří nové kulturní možnosti pro děti a mládež. Například loni jsme zahájili projekt FILM a ŠKOLA, který je pro žáky základních a studenty středních škol zdarma. Jedná se o filmové semináře s lektorskými úvody, které se snaží obsáhnout průřez jak světovou tak domácí tvorbou. Prostředky na akci jsme získali z evropských fondů Europa cinemas. V květnu chystáme už 28. ročník divadelní přehlídky Dospělí dětem. Během celého roku spolupracujeme s mateřskými i základními školami při filmových premiérách v městském kině i při kulturních akcích. Skautům poskytujeme v kině prostor pro jejich klubovnu aj. Rádi bychom v rozvíjení spolupráce s dětmi a mládeží pokračovali i v následujících letech. Doufáme, že Město Nový Bor, které je zřizovatelem naší společnosti a vytváří nám podmínky pro tyto aktivity, bude v této činnosti pokračovat i v příštích letech a my budeme moci v rozjetých projektech pokračovat, “ dodal Radovan Novotný.

„Cílem soutěže bylo upozornit na možnosti zlepšování podmínek života rodin s dětmi a slaďování profesního života rodičů s péčí o děti v Novém Boru a okolních obcích. Akce je financována Evropským fondem, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, a rozpočtem ČR, “ uzavřela Petra Vlčková, předsedkyně občanského sdružení CPR Koblížek.