JÁRA PŘIJEL - Ajetoglass

JÁRA PŘIJEL

Jára přijel, aneb cesta našincova na konec světa za sklem tam a zase zpátky.

Středa 9. října 2013 od 17.00 hodin
AJETO club Áčko Nový Bor, T. G. Masaryka 805 - telefon: 487 521 660