SKLÁŘSKÁ HUŤ - Ajetoglass

SKLÁŘSKÁ HUŤ

Srdcem lindavské sklářské hutě je šestipánvová tavící pec.

Rytmický a jemný hukot sklářské pece, plameny šlehající z jejích útrob, syčící pára a zvonění kovového nářadí… Okolní atmosféra je prosycena vrcholnou soustředěností, vyznačující se přesnými a cílenými pohyby, které spolu s jakýmsi skrytým smyslem pomáhají vytvářet onu křehkou krásu.

Zvrásněné a popálené ruce sklářů a propocené košile mluví samy za sebe a potvrzují onu dávnou pravdu, že je to práce velmi náročná, ale současně nádherná a naplňující. Nechybí zde ani onen pověstný sklářský smysl pro humor, který dokáže v pravém okamžiku odlehčit problém a navodit ryzí lidskou atmosféru. Někdy je to humor pravda drsnější , ale o to pravdivější, milý a bez přetvářky. Prostě takový, jací skláři sami o sobě jsou… Sklárna Ajeto se dá opravdu nazvat jednou velkou rodinou, která se rodila v průběhu několika let. A nebyly to vždy léta nejjednodušší…

Ten opravdu původní tým zhruba osmi sklářů, kteří se na počátku devadesátých let rozhodli nastoupit tu dlouhou, někdy velice dobrodružnou sklářskou pouť, se během dalších let rozrostl na současný počet asi třiceti sklářských mistrů pracujících v lindavské huti, jejímž srdcem je šestipánvová hornoplamenná tavící pec vytápěná zemním plynem. V ní noc co noc připravuje tavičská parta sklo nové, sklo sodno-draselné tavené kromě křišťálu v pěti barvách – modré, červené, zelené, ambrové a opálově bílé. Tato široká paleta základních barev a okamžitá unikátní možnost jejich vzájemné kombinace se stala pro sklárnu Ajeto tak typickou, že se nezměnila po celou řadu let. To ale vůbec neznamená, že by se sklárna bránila užívání barev jiných. Právě naopak, velice často se podle přání zákazníků taví i další speciální barvy, například fialová, citrinová, aquamarin nebo tyrkys…

Nová technologie tavení

V roce 2009 společnost Ajeto jako první sklárna na světě s ruční výrobou skla u své sklářské pece nahradila tradiční spalování směsi vzduch–palivo novou technologií kyslíko-palivového spalování.
Kyslíko-palivové technologie spalování se doposud využívaly pouze pro tavení skla v běžných sklářských vanách při výrobě plochého a obalového skla.
Sklo ručně vyráběné se taví v pánvové peci, která je na rozdíl od sklářské vany otevřená a každá její pánev zpravidla taví jiný druh skloviny.

Vzhledem k tomu, že technologie kyslíko-palivového spalování nebyla doposud nikde na světě u pánvové pece realizována, muselo být navrženo zcela nové individuální řešení.
Návrh a realizaci nové technologie provedla společnost Air Products.

Technické řešení:
Stávající způsob tavení skla ve sklárně Ajeto, založený na spalování směsi vzduch-palivo (zemní plyn), byl nahrazen celokyslíkovým spalováním. Tavící pec je osazena 2 hořáky Cleanfire® HRi TM – jedná se o 3. generaci celokyslíkových hořáků vyvinutých společností Air Products pro sklářský průmysl. Hořáky Cleanfire® HRi TM byly uvedeny na trh v roce 1990 a od té doby jsou neustále zdokonalovány, aby maximálně zlepšily proces tavení skla – jedná se o svítivost, nízkou rychlost plamene a především bezúdržbový provoz. Průtok kyslíku a zemního plynu je automaticky řízen přes regulační řadu, která zajišťuje jejich požadovaný poměr. Výkon je řízen přes termočlánek, což zajišťuje stabilní teplotu v peci během díla a tavba je řízena přes náběhovou teplotní křivku. Systém lze v případě potřeby přepnout do manuálního režimu.

Benefity:
Díky kyslíko-palivovému spalování společnost Ajeto v současnosti dosahuje lépe protavené skloviny, větší stability v peci a lepší konzistenci barev.
Odpadá potřeba předehřevu vzduchu a tím i problémy s rekuperátorem, který musel být každé tři roky měněn.
Pec je zároveň tišší než v minulosti, nešlehají z ní plameny a teplota je snadno kontrolovatelná.
Automatický řídící systém odstranil zbytečnou manuální práci a případná lidská selhání.
Maximálně flexibilní systém tavení umožňuje dosahovat špičkové kvality konečných výrobků a tak být na špici před konkurencí.
Největším přínosem je úspora energie o cca 42%, což přináší nemalou finanční úsporu a je mnohem méně zatěžováno životní prostředí.

sklo

luxusní mísa

luxusní váza

luxusní váza