EXKURZE SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ - Ajetoglass

EXKURZE SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ

Exkurze ve sklá?ské restauraci v Novém Boru.

Netradi?ní sklá?ská restaurace Ajeto v Novém Boru nabízí unikátní propojení špi?kového kuliná?ského um?ní sum?ním sklá?ským…
Pouze zde se m?žete p?i vychutnávání n?které zmístních specialit stát sv?dkem zrodu k?ehkého klenotu vytvá?eného nejlepšími ?eskými sklá?i. Takový jedine?ný pohled a nezapomenutelný zážitek umož?uje zdejší k?iš?álová st?na, za kterou se tento živý obraz nep?etržit? odehrává.

Více informací ZDE.