OBHAJOBY KLAUZURNÍCH PRACÍ - Ajetoglass

OBHAJOBY KLAUZURNÍCH PRACÍ

Zveme Vás na sklářskou besedu. Indre Stulgaite-Kriukiene a Remigijus Kriukas

ve čtvrtek 26. května 2016 od 17.00 hodin v Ajeto Clubu, T. G. Masaryka 805, Nový Bor