TECHNOLOGIE - Ajetoglass

TECHNOLOGIE

Advances in Glass technology, The American Ceramic Society 1962
The Constitution of Glss, Woldemar A. Weyl 1964
Sklo a tevení skla, I. Kitajgordskij 1952
Výroba na sklářských automatech, Jaroslav Staněk 1962
Chemie skla Miloš B. Wolf 1978
Procedings- International symposium on Glass Problems 1996
Sklo ve výpočtech, Miloš B. Volf 1984
Ploché sklo, Antonín Širaich 1953
Elektrické tavení skla, Jaroslav Staněk 1976
Příručka pro sklo, užitkovou keramiku a smalt 2, 1974
VII. Konference o el. Tavení skla 1986
Strojní tvarování skla, Antonín Smrček 1981
Soluble silicates- volume 2, James G. Vail 1952
Tažení plochého skla, Herbert Goerk 1966
Informativní přehled, SVÚS 1983
VII. Konference o sklářských pecí 1990
6. Konference o skle 1985
VI. Konference o sklářských pecích
Zušlechťování skla, Milan Cabejček 2004
3rd Conference European Society of Glass Science and technology, 1995
Chemie a technologie silikátů, sborník 1985
Sklářské tabulky, Miloš B. Volf, 1952
HISTORIE SKLÁŘSKÉ VÝROBY V ČESKÝCH ZEMÍCH 1. díl
HISTORIE SKLÁŘSKÉ VÝROBY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2. díl/1
HISTORIE SKLÁŘSKÉ VÝROBY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2. díl/2
PAMĚŤ KRAJINY STŘEDOVĚKÉHO MOSTECKA, Jan Klápště 1994
Středověká kachlová kamna v Táboře, Rudolf Krajíc 1997
Pět tisíc let sklářského díla, Jaroslav R. Vávra 1953
Die Glassmmlung 1., Bearbeitet Von Rainer Rückert 1982
Die Glassmmlung 2., Bearbeitet Von Rainer Rückert 1982
5. konference o elektrickém tavení skla 1980
Giornate del Vetro 1997 Venezia
identifikace tavení skla 1982
Sklářské stroje 1974
Mechanické opracování skla 1981
Druhotné suroviny ve sklářství
9. conference on glass 994
Čeření skla 1985
Historie budování moderního sklářského průmyslu v severních Čechách 1975
Chemie a technologie silikátů, sborník 1987
Chemie a technologie silikátů, sborník 1982
Chemie a technologie silikátů, sborník 1983
Chemie a technologie silikátů, sborník 1984
Chemie a technologie silikátů, sborník 1984
Úvod do fyzikální chemie silikátů, Vl. Šatava 1965
Sklářské stroje IV. 1987
Tvarován plochého skla 1974
Vady skla 1966
Zpevňování a chlazení skla 1972
Optické vlastnosti skel 1979
Struktura skel 1971
Foukání a lisofoukání skla 1971
Tepelné vlastnosti skel 1968
Materiály a nářadí k tvarování skla 1967
Příprava výroby ve sklárnách 1973
Povrchové vrstvy na skle 1986
Anatomické regulace sklářských pecí 1970
Vzduchotechnika chlazení sklářských pecí 1963
Tepelně technická měření 1983
Poruchy sklářských pecí 1965
Tavení skla
Mechanické opracování skla 1969
Výroba lisovaného skla 1957
VI. konference o tavení skla1983
Elektrické tavení skla 1983
Technické řízení sklářské výroby 1985
Chemické opracování skla 1971
Sklo- novodobý technický materiál 1966
Sklářské stroje 1970
Barvení skla 1978
Křemenné sklo 1985
IX. National scientific- technical cenference 1987
XV. International Congress on Glass - leningrad 1989
Glastechnische Berichte 1983
Glass science technology- 4th internacional Conference 1995
VII. Konference o sklářských strojích 1990
12. Konference o elektrickém a ostatních víceúčelových způsobech tavení skla 2001
The chemical durability of glass 1973
Chemistry and technology of glass 1975
Optické vláknové stroje 1981
Tepelně technická měření 1982
Paliva a generátory ve sklářském průmyslu
Technical glasses 1961
Inhaltsverzeichnis 1938
Laboratorní metody v oboru silikátů 1981
Glasfabrikationsfehler 1954
Základy technologie silikátů 1981
Kovy ve sklářství 1992
Glasgravur 1981
Anadolu camciligi - Turecko 2000
Recipe Book for practical glass melting 1998
Vady skla, Miroslav Bartuška 2001
Historie sklářských technologií 1992
Technologie skla 2. díl 1954
Technologie skla 1. díl 1954
Základy sklářství 1944
Tavení skla 2008
Light and glass- proceedings of the 1st meeting
Sklářské besedy, F. N. Paraubek 1944
Sklářské pece, D. B. Ginzburg 1952
Zdobení a zušlechťování skla na huti 1971
Foukač dutého skla 1970
42/001
42/002
41/003
41/004
41/005
42/006
41/007
41/008
41/009
41/010
41/011
41/012
42/013
41/014
41/015
41/016
41/017
41/018
41/019
42/020
41, 2, 5/021
41/022
41/023
41/024
41/025
41/026
41/027
41/028
43/029
43/030
41/031
42/032
41/033
41/034
41/035
41/036
41/037
41/038
41/039
41/040
41/041
41/042
41/043
41/044
41/045
41/046
41/047
41/048
41/049
41/050
41/051
41/052
41/053
41/054
41/055
41/056
41/057
41/058
41/059
41/060
41/061
41/062
41/063
41/064
41/065
41/066
41/067
41/068
41/069
41/070
41/071
42/072
42, 5/073
42/074
42/075
41/076
41/077
42/078
42, 3, 5/079
41/080
41/081
41/082
42/083
43/084
41/085
43/086
41/087
41/088
43/089
45/090
42/091
41/092
41/093
41/094
41/095
41/096
41/097
43/098
41/099
41/100
41/101
41/102

sklo

luxusní mísa

luxusní váza

luxusní váza